Over Hulpfonds Nunspeet

De vier betrokken die Hulpfonds Nunspeet ondersteunen zijn Stichting Verborgen Armoede Nunspeet, Stichting Voedselhulp Nunspeet, het Diaconaal Platform en de Stichting Kringloopcentrum De Cirkel. Inwoners met financiële problemen een beroep kunnen doen op het hulpfonds.

De stichting is bedoeld voor de inwoners die, om wat voor redenen dan ook, financieel er niet meer uitkomen en tussen de bestaande regelingen dreigen te vallen. Bestuursleden zijn: Egbert Ribberink, voorzitter, Anna Martowirono-Bosklopper, secretaris (namens Kringloopwinkel de Cirkel), Nathalie van Goor, penningmeester (namens Stichting Verborgen Armoede Nunspeet), Wiebe Oosterhaven, bestuurslid (namens Voedselhulp Nunspeet) en Dries Fidder, bestuurslid (namens Diaconaal Platform). De stichting is niet identiteitsgebonden en in principe worden alleen materiële verstrekkingen gegeven. Het kan zijn dat er een financiële vergoeding toegekend wordt, bijvoorbeeld door de energierekening te betalen.

Het fonds richt zich op de inwoners van de gemeente Nunspeet. Niet op ondernemers, instellingen of verenigingen. De uitgekeerde bijdragen moeten ten goede komen aan inwoners in de lokale samenleving. Hulpfonds Nunspeet bundelt de ervaringen en expertises van de aangesloten stichtingen. Het hulpfonds is niet gebonden aan landelijke wettelijke kaders, waardoor er beter maatwerk wordt geboden. Daarnaast kunnen er inwoners worden bereikt die niet worden bereikt wanneer het fonds onder de paraplu van de overheid wordt opgezet.

Gedurende het jaar zijn er verschillende momenten waarop de organisatie terug- en vooruit kijkt en waar nodig bijstuurt. Omdat het voor iedereen nieuw is, is het ook pionieren rondom de bijpassende werkwijze.

Diaconaal Platform Nunspeet